Cooperative learning

Ved at samarbejde på nettet, kan man nemt og hurtigt hjælpe hinanden med problemløsning, inspirere hinanden og ikke mindst - være sammen om at udarbejde et produkt. Når vi hjælper hinanden og samarbejder behøver vi heller ikke starte fra bunden hver gang, men kan til gengæld bygge ovenpå den viden, andre allerede har opbygget.

Næsten alle opgaver her på Fremtidslaboratoriet inddrager cooperative learning. I opgaverne herunder, er cooperative learing bærende element.


Future living

Fag: Samfundsfag Klassetrin: 7.-10. klasse Tidsforløb: 2 lektioner

På billedet er Fremtidens Hus fra 1929 af Arne Jacobsen og Flemming Lassen, men har du tænkt over hvordan du selv bor i fremtiden? Hvordan ser vores huse ud, og hvad betyder ny teknologi for vores hverdag i fremtiden?

Se opgave

Samarbejd om en historie-wiki

Fag: Historie Klassetrin: 7.-10. klasse Tidsforløb: 4 lektioner

I denne opgave skal eleverne sammen finde informationer om en historisk begivenhed, organisere dem i en wiki og lave en Prezi-præsentation. Der arbejdes med historisk viden, online research, kildekritik, hjemmesideopbygning og præsentation på én gang.

Se opgave

Engagerende fremlæggelser

Fag: Dansk Klassetrin: 7.-10. klasse Tidsforløb: 1 lektion

TodaysMeet er et virtuelt rum, hvor eleverne kan skrive kommentarer løbende - f.eks. i løbet af præsentationer og oplæg. Brug det til at samle spørgsmål og kommentarer lige, når de dukker op og få mere og bedre feedback på fremlæggelserne.

Se opgave

Musikkens tider – fra folkeviser til Lady Gaga

Fag: Musik Klassetrin: 7.-10. klasse Tidsforløb: 2 lektioner

Hvornår begyndte man at spille rockmusik? Hørte man musik i middelalderen? Hvornår levede Elvis? Lad eleverne udvide deres musikalske horisont og lave en wiki, der giver overblik over musikkens historie.

Se opgave

Lav en historie-wiki

Fag: Historie Klassetrin: 4.-6. klasse Tidsforløb: 2 lektioner

I denne opgave arbejdes der med historisk viden, online research, kildekritik og hjemmesideopbygning på én gang. Eleverne skal sammen finde informationer om en historisk begivenhed og organisere dem i en wiki.

Se opgave

Research med digitale spørgeskemaer

Fag: Samfundsfag Klassetrin: 7.-10. klasse Tidsforløb: 6 lektioner

I denne opgave skal eleverne researche på et emne ved at udsende et online spørgeskema. Spørgeskemaet danner baggrund for en efterfølgende rapport om emnet - f.eks. unges mediebrug eller pengeforbrug.

Se opgave

Emnearbejde - del bogmærker og lav en blog

Fag: Dansk Klassetrin: 7.-10. klasse Tidsforløb: 4 lektioner

Del bogmærker og lav en blog til videndeling i klassen. Denne opgave handler om, at researche omkring et emne på nettet, finde gode sider og dele bogmærkerne med hinanden. Derudover skal eleverne sætte bogmærkerne ind på en blog, hvor de skriver om emnet.

Se opgave