SpecSpace. Læring i et inklusionsperspektiv

"Spec" for specialklasser og "Space" for rum (læringsarena). Baggrunden for lokalet er en bevilling fra Aarhus Kommune som led i kommunens inklusionsstrategi.
I august måned var Fremtidslaboratoriet og Innovation Lab ude at slå sig løs på Vorrevangskolen. På programmet stod der totalrenovering af "Klubben", et lokale på Vorrevangskolen, som altså skulle shines op.
 
Indledningsvis kom Ilab (Innovation Lab) med et inspirationsoplæg med idéer til, hvordan processen kunne gribes an. Der var anslået syv temaer ud fra nogle respektive Moodboards. Målet var at reducere disse syv til fire, ét tema i hvert hjørne af lokalet. Lærerne fordøjede oplægget og bød selv ind med nogle gode idéer, og før vi vidste af det, lød planen på fire hjørner indeholdende temaerne: Pacman, Mad Scientist, Natur og Upcycling. Med afsæt i disse fire temaer gik arbejdet i gang. Udstyret med handlekraft og værktøj kastede lærere og ilab'ere sig over lokalet. I to dage blev der hamret, banket, savet, malet, og lakeret. Efter to dage stod fundamentet for lokalet færdigt: SpecSpace var blevet født.
 
"Spec" for specialklasser og "Space" for rum (læringsarena). Baggrunden for lokalet er en bevilling fra Aarhus Kommune som led i kommunens inklusionsstrategi. Formålet med lokalet skal være at dedikere det til Vorrevangskolens specialelever, der i skrivende stund tæller ca. 115 elever, med henblik på at give dem ejerskabsfølelse over lokalet og indholdet deri. Indholdet til lokalet har Fremtidslaboratoriet arbejdet på sideløbende med, at lærerne færdiggjorde lokalet. Det bliver et rum med fokus på taktil læring (vedr. berøringssansen), idet der vil blive implementeret diverse teknologiske landvindinger, som er velegnede i pædagogisk regi.
 
Den lavpraktiske anvendelse af lokalet ligger således hos specialeleverne, der skal blive fortrolige med bl.a. LittleBits, MaKey MaKey og Sugru. Disse remedier er indtænkt i det læringsmateriale, som Fremtidslaboratoriet har udviklet. Formålet med lokalet bliver nemlig, at der kommer gæsteklasser på besøg til Vorrevangskolen, som skal instrueres af specialeleverne i SpecSpace og efterfølgende arbejde med de til formålet udviklede læringsforløb.
 
Der er udviklet opgaver til mellemtrinnet og udskolingen, der afhængig af gæsteklassen i mere eller mindre grad er åbne opgaver. Arbejdet med opgaverne munder som regel ud i en art prototyping, som skal pitches for de andre i klassen. Herefter roterer eleverne, så de hver især får prøvet kræfter med både Pacman-, Mad Scientist-, Natur- og Upcycling-hjørnet.
 
Som én af landets første skoler, er der ydermere blevet skænket en 3D printer til Vorrevangskolen, som er ideel i arbejdet med prototyping. Der er med andre ord lagt i kakkelovnen til et ekstremt spændende inklusionsprojekt med afsæt i, hvad fremtidens læring kan komme til at byde på.
 
Lokalet blev officielt åbnet fredag den 27. september, hvor TV2 Østjylland i dagens anledning kom forbi. Se indslaget her.
03. october 2013    Undervisningen
Tags:
Del blogindlæg:
Synes godt om: